Podsumowanie roku 2023

Aktualności 2024

Miniony 2023 rok – podsumowanie działań ratowniczych.

Początek każdego nowego roku to czas podsumowań ostatnich 12 miesięcy i prezentacji statystyk. Przez cały 2023 roku staraliśmy się co miesiąc przedstawiać bieżącą ilość wyjazdów do zdarzeń. Na początku 2024 roku jeszcze raz podsumowujemy działania ratownicze i gaśnicze podejmowane przez naszych strażaków-ratowników.

Rok 2023, w porównaniu z 2022, okazał się być dla nas spokojniejszy, podobnie jak dla wszystkich Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w Polsce, naszym województwie, powiecie i mieście.

Nasi strażacy najczęściej zmagali z grupą zdarzeń zaliczanych do miejscowych zagrożeń (79% naszych działań) – na pierwszym miejscu znalazło się usuwanie zagrożeń powstałych na skutek działania sił natury (opady, wiatr itp.). Na drugim miejscu znalazły się interwencje dotyczące pomocy Zespołom Ratownictwa Medycznego lub dyspozycje wyjazdu do Izolowanych Zdarzeń Medycznych. Podium zamykają zagrożenia stworzone przez owady błonkoskrzydłe, a tuż za nimi znajdują się zdarzenia w ruchu drogowym (kolizje, wypadki, potrącenia, zanieczyszczenia drogi stwarzające zagrożenie) Nie zabrakło też m. in. usuwania zagrożeń powstałych po dwóch dużych awariach wodociągowych – na Starołęce oraz Czapurach, zasilania urządzeń podtrzymujących życie w trakcie awarii energetycznych, czy nawet ściągania przysłowiowego kota… choć nie z drzewa, bo dachu i pomocy kurze, która utknęła w przepuście drogowym.

Pożary stanowiły natomiast 19% naszych wyjazdów. Warto wspomnieć, że nasza jednostka uczestniczyła m. in. w jednej z największych akcji gaśniczych w 2023 roku w województwie Wielkopolskim, jak i całej Polsce – pożarze hali magazynowo-produkcyjnej w podpoznańskim Luboniu.

Odnotowaliśmy też 3 alarmy fałszywe (2%). Każdy okazał się być jednak zgłoszeniem w dobrej wierze i nie wynikał z chęci wprowadzenia w błąd/wywołania fałszywego alarmu służb.

Na sam koniec warto wspomnieć i dodać, że to tylko statystyka, która do zdarzeń nie wyjeżdża. Za każdym wyjazdem stoją przede wszystkim nasi strażacy-ratownicy, łączący przy tym codzienne życie zawodowe i rodzinne. Udowadniający, że każde mienie, a przede wszystkim życie, jest warte ratowania. Niezależnie od rodzaju działań, ilości podejmowanych interwencji w danym roku, czy sytuacji których dotyczą, pomagamy, jesteśmy i będziemy do dyspozycji mieszkańców naszego miasta oraz sąsiednich gmin.

W 2023 roku braliśmy udział lub współorganizowaliśmy z Radą Osiedla Poznań-Głuszyna szereg wydarzeń związanych z Pawłem Edmundem Strzeleckim, które miały na celu upamiętnienie tak wybitnego podróżnika, geologa, geografa, badacza i odkrywcy. Dzięki tym wydarzeniom, wielokrotnie gościliśmy w murach naszej jednostki znamienitych gości z całego świata. Ponadto w styczniu nasi druhowie zagrali wraz z WOŚP i uczestniczyli w 31. finale organizowanym przez Sztab przy Politechnice Poznańskiej. Pierwszy kwartał, to też czas intensywnego szkolenia nowych druhów, którzy zasilili nasze szeregi i po ukończeniu kursu podstawowego, wiosną stali się pełnoprawnymi strażakami. W marcu przy naszej OSP pojawił się Mammobus.

W kolejnych miesiącach wielokrotnie uczestniczyliśmy w zajęciach dot. edukacji i profilaktyki pożarowej – w naszej OSP gościliśmy zorganizowane grupy naszych najmłodszych mieszkańców, jak i też tych trochę starszych. Braliśmy też udział w festynach i pokazach organizowanych z okazji dnia dziecka i zbliżających się wakacji. Wizytowaliśmy też placówki oświatowe na terenie naszego miasta i powiatu, pokazując pracę i wyposażenie Straży Pożarnej. Wiosną kilkunastu druhów ukończyło kurs oraz zdało egzamin na patent sternika motorowodnego.

W wakacje nasi strażacy kilkukrotnie przeprowadzali ,,rozpoznanie wodne’’ nastawione na sieć hydrantową – w miejscach, w których pojawialiśmy się, sprawdzaliśmy działanie hydrantów. W lipcu wzięliśmy udział w zabezpieczeniu jubileuszowego 80. Tour de Pologne, który przejechał przez Poznań oraz powiat poznański. Nie zabrakło też kolejnych festynów i wydarzeń lokalnych, na których prezentowaliśmy nasz sprzęt. Na remizie pojawiła się instalacja fotowoltaiczna, która dofinansowana została z funduszy WFOŚiGW.

We wrześniu ekipa strażaków-ratowników, reprezentująca nasza jednostkę, brała udział w XI Zawodach w Ramach KPP Golina-Witaszyce. Wraz z pozostałymi 14 drużynami, zmierzyła się z 10 pozorowanymi zdarzeniami medycznymi na terenie Goliny, Jarocina, Witaszyc i Zakrzewa. Na końcu września, przy naszej jednostce po raz kolejny pojawił się Mammobus. Październik to z kolei organizacja kolejnej edycji corocznej zbiórki krwi oraz pojawienie się w naszej jednostce nowej łodzi ratowniczej. Listopad to uroczystości związane ze 150 rocznicą śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego – odsłonięcie pomnika oraz zasadzenie lasu jego imienia.

W ostatnim miesiącu 2023 roku, odbyły się uroczystości związane z 75-leciem istnienia naszej OSP, zorganizowaliśmy też ostatnie ćwiczenia wewnętrzne dot. działań na akwenach wodnych w warunkach zimowych, w trakcie przedświątecznego weekendu nasza remiza stała się domem i magazynem wolontariuszy Szlachetnej Paczki, podczas Weekendu Cudów. Dwójka naszych strażaków ukończyła szkolenie i stała się nowymi dowódcami – kierującymi działaniami ratowniczymi. Nie zapomnieliśmy też o uczczeniu 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Poza tym w 2023 roku wraz z mieszkańcami nieustannie zbieraliśmy nakrętki do naszego remizowego serca – za co serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej, organizowaliśmy też inne ćwiczenia wewnętrzne – w ramach samodoskonalenia oraz kilkukrotnie braliśmy udział w ślubie naszych druhów, towarzysząc im w wchodzeniu na nową życiową drogę.