13.01.2024 wspólne ćwiczenia z ratownictwa wodno lodowego z OSP Boguszyn

Ćwiczenia 2024 Główna - nowe

Ćwiczeń nigdy dość, dlatego sobotę spędziliśmy równie aktywnie, co piątek.

Tym razem strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszynie.

Kolejny raz doskonaliliśmy swoje umiejętności z działań ratownictwa wodnego – lodowego. Podczas sobotnich ćwiczeń, podobnie jak pod koniec ubiegłego roku, omówiliśmy szczegółowo zasady działań na akwenach wodnych pokrytych lodem, używania środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczego.

Największy nacisk położyliśmy jak zawsze na część praktyczną ćwiczeń, podczas której druhny oraz druhowie, przećwiczyli prawidłowe zakładanie tzw. kombinezonów i skafandrów suchych do pracy w wodzie, prowadzenie asekuracji ratowników działających na akwenie, techniki podejmowania osób poszkodowanych z wody, z wykorzystaniem m. in. koła ratunkowego, rzutek ratowniczych i sań lodowych.

Materiał zdjęciowy: OSP Poznań – Głuszyna