Zarząd OSP

Zarząd OSP Poznań – Głuszyna:

 

 Prezes: dh Piotr Skarżyński

Wiceprezes: dh Marek Politowicz

Naczelnik: dh Adam Ingersleben

Zastępca Naczelnika: dh Kamil Skarżyńsi, dh Marcin Ostrowski

Członek Zarządu: dh Wacław Zajączkowski, dh Piotr Andrzejewski, dh Marcin Zięta

Komisja Rewizyjna: dh Piotr Bresiński, dh Wojciech Adamkiewicz, dh Adam Patalas

Sekretarz: dh Łukasz Jachimowicz

Skarbnik: dh Tadeusz Kudła

Kronikarz: dh Marcin Zięta