Z roku na rok pojawia się coraz więcej pojazdów ciężarowych przewożących niebezpieczne przedmioty, substancje. Co powinniśmy wiedzieć o ich oznaczeniach oraz jak się zachować w przypadku natknięcia się na zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu przewożącego niebezpieczne substancje. Pokrótce postaram się Wam przybliżyć wiedzę dotyczącą czytania tablic z ostrzeżeniami znajdującymi się na pojazdach przewożących niebezpieczne substancje.

 

Zbliża się okres letni, w którym to nasila się obecność owadów błonkoskrzydłych między innymi: pszczół, os, szerszeni, trzmieli. Jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej podejmują działania ratownicze w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, zgodnie z obowiązującymi procedurami działań ratowniczych w takich przypadkach. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, jednostki podejmujące działania ratownicze ewakuują znajdujących się w pobliżu ludzi, odgradzają teren akcji, w bezpieczny sposób starają się zabezpieczyć gniazdo i przenieść go w inne miejsce, z dala od ludzi  na przykład wypuścić do lasu. W przypadku zebrania gniazda pszczół, pszczoły przekazuje się do pszczelarza. Jeżeli nie ma zagrożenia życia lub zdrowia, należy zadzwonić po służby zajmujące się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem.
Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.

Zatrzymaj się i żyj ! Zatrzymuj się przed każdym przejazdem, aby upewnić się, że możesz bezpiecznie przejechać.

Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

 

Czy TY i TWOJA RODZINA jesteście bezpieczni?
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.

Około 30% pożarów traw powstaje ze względu na przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi. W żadnym z powyższych przypadków sprawcy nie liczą się z możliwością powstania zagrożenia rozwoju pożaru na obszary leśne! Zaraz po okresie zimowym trawy palą się bardzo szybko, bowiem są wysuszone – ogień ogarnia coraz większe połacie powodując zagrożenie dla lasów, okolicznych zabudowań itp.

W związki ze zwiększoną liczbą interwencji związanych ze zdarzeniami na zamarzniętych akwenach oraz zbliżającym się okresem ferii zimowych strażacy przystąpili do akcji „Bezpieczne lodowiska".

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska:
- usunąć kamienie, szkła itp. zanieczyszczenia,
- zabezpieczyć, tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie.
Następnie należy przesłać faxem (nr tel. 61 22 20 315) lub mailem na adres internetowy strazpozarna@kmpsp.poznan.pl pisemną prośbą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

(wg załączonego wzoru).
Szczegóły dotyczące wylania lodowiska będziemy ustalać z osobą podaną w piśmie.

Źródło oraz załącznik: http://www.kmpsp.poznan.pl/2014-01-24/bezpieczne-lodowiska

Z roku na rok pojawia się coraz więcej pojazdów ciężarowych przewożących niebezpieczne przedmioty, substancje. Co powinniśmy wiedzieć o ich oznaczeniach oraz jak się zachować w przypadku natknięcia się na zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu przewożącego niebezpieczne substancje. Pokrótce postaram się Wam przybliżyć wiedzę dotyczącą czytania tablic z ostrzeżeniami znajdującymi się na pojazdach przewożących niebezpieczne substancje.

 

Zbliża się okres letni, w którym to nasila się obecność owadów błonkoskrzydłych między innymi: pszczół, os, szerszeni, trzmieli. Jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej podejmują działania ratownicze w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, zgodnie z obowiązującymi procedurami działań ratowniczych w takich przypadkach. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, jednostki podejmujące działania ratownicze ewakuują znajdujących się w pobliżu ludzi, odgradzają teren akcji, w bezpieczny sposób starają się zabezpieczyć gniazdo i przenieść go w inne miejsce, z dala od ludzi  na przykład wypuścić do lasu. W przypadku zebrania gniazda pszczół, pszczoły przekazuje się do pszczelarza. Jeżeli nie ma zagrożenia życia lub zdrowia, należy zadzwonić po służby zajmujące się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem.
Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.

Zatrzymaj się i żyj ! Zatrzymuj się przed każdym przejazdem, aby upewnić się, że możesz bezpiecznie przejechać.

Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

 

Czy TY i TWOJA RODZINA jesteście bezpieczni?
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.

Około 30% pożarów traw powstaje ze względu na przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi. W żadnym z powyższych przypadków sprawcy nie liczą się z możliwością powstania zagrożenia rozwoju pożaru na obszary leśne! Zaraz po okresie zimowym trawy palą się bardzo szybko, bowiem są wysuszone – ogień ogarnia coraz większe połacie powodując zagrożenie dla lasów, okolicznych zabudowań itp.

W związki ze zwiększoną liczbą interwencji związanych ze zdarzeniami na zamarzniętych akwenach oraz zbliżającym się okresem ferii zimowych strażacy przystąpili do akcji „Bezpieczne lodowiska".

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska:
- usunąć kamienie, szkła itp. zanieczyszczenia,
- zabezpieczyć, tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie.
Następnie należy przesłać faxem (nr tel. 61 22 20 315) lub mailem na adres internetowy strazpozarna@kmpsp.poznan.pl pisemną prośbą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

(wg załączonego wzoru).
Szczegóły dotyczące wylania lodowiska będziemy ustalać z osobą podaną w piśmie.

Źródło oraz załącznik: http://www.kmpsp.poznan.pl/2014-01-24/bezpieczne-lodowiska

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015