SLRt Renault Master

SLRt Renault Master BIBMOT

Numer operacyjny 339[P]44

Podwozie: Renault Master
Zabudowa:
BIBMOT

Obsada: 6 ratowników

Zbiornik wody: 200 litrów

 

 

 

SLRt Renault Master

SLRt Renault Master BIBMOT

Numer operacyjny 339[P]44

Podwozie: Renault Master
Zabudowa:
BIBMOT

Obsada: 6 ratowników

Zbiornik wody: 200 litrów

 

 

 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015