Podsumowanie wyjazdów w roku 2015

Wszystkie wyjazdy w 2015 roku

 

 

Lp.   
Data Wezwanie
1 03.01.2015    Pomoc ZRM
2 04.01.2015 Wypadek samochodowy
3 08.01.2015 Powalone drzewo
4 09.01.2015 Fałszywy
5 10.01.2015 Powalone drzewo
6 10.01.2015 Powalone drzewo
7 11.01.2015 Powalone drzewo
8 11.01.2015 Powalone drzewo
9 11.01.2015 Fałszywy
10 13.01.2015 Pomoc w zejściu z dachu
11 24.01.2015 Pożar śmieci
12 12.02.2015 Pożar kontenera na odzież
13 17.02.2015 Pożar trawy
14 20.02.2015 Pożar budynku
15 23.02.2015 Wypadek samochodowy 
16 03.03.2015 Kolizja
17 04.03.2015 Wypadek samochodowy
18 04.03.2015 Pożar śmieci
19 12.03.2015 Wypadek
20 21.03.2015 Wypadek
21 30.03.2015 Powalone drzewo
22 01.04.2015 Powalone drzewo
23 01.04.2015 Fałszywy - zadymienie w kotłowni
24 10.04.2015 Pożar
25 14.04.2015 Pompowanie
26 14.04.2015 Powalone drzewo
27 19.04.2015 Pożar
28 21.04.2015 Pożar
29 23.04.2015 Poszukiwania zaginionej osoby
30 23.04.2015 Owady błonkoskrzydłe
31 26.04.2015 Wypadek
32 27.04.2015 Ściągniecie kota z wysokości
33 28.04.2015  Pożar stogu siana 
34 29.04.2015 Poszukiwania osoby zaginionej
35 03.05.2015 Pomoc ZRM
36 06.05.2015 Usuwanie plamy oleju
37 10.05.2015 Powalone drzewo
38 14.05.2015 Pożar drzewa
39 17.05.2015  Pożar 
40 18.05.2015 Pożar
41 23.05.2015 Pożar
42 06.06.2015 Pożar
43 11.06.2015 Niebezpieczna substancja
44 16.06.2015 Pożar
45 22.06.2015 Lądowanie LPR
46 26.06.2015  Pożar samochodu
47 27.06.2015 Usunięcie gniazda os
48 01.07.2015 Pożar altany
49 02.07.2015 Usunięcie gniazda pszczół
50 03.07.2015 Usunięcie gniazda pszczół
51 05.07.2015 Fałszywy
52 08.07.2015 Powalone drzewo
53 08.07.2015 Powalone drzewo
54 08.07.2015 Powalone drzewo
55 08.07.2015 Powalone drzewo
56 08.07.2015 Powalone drzewo
57 08.07.2015 Usunięcie gniazda os
58 09.07.2015 Powalone drzewo
59 16.07.2015 Usunięcie gniazda os
60 17.07.2015 Usunięcie gniazda os
61 19.07.2015 Fałszywy
62 19.07.2015 Pompowanie
63 19.07.2015 Powalone drzewo
64 19.07.2015 Powalone drzewo
65 19.07.2015 Powalone drzewo
66 20.07.2015 Powalone drzewo
67 22.07.2015 Lądowanie LPR
68 23.07.2015 Powalone drzewo
69 23.07.2015 Pompowanie
70 23.07.2015 Powalone drzewo
71 23.07.2015 Powalone drzewo
72 23.07.2015 Powalone drzewo
73 25.07.2015 Pożar
74 26.07.2015 Owady błonkoskrzydłe
75 27.07.2015 Owady błonkoskrzydłe
76 27.07.2015 Owady błonkoskrzydłe
77 28.07.2015 Pożar
78 03.08.2015 Pożar
79 06.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
80 06.08.2015  Pożar
81 06.08.2015 Usunięcie gniazda szerszeni
82 09.08.2015 Pożar trawy
83 10.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
84 10.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
85 12.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
86 15.08.2015 Pożar
87 15.08.2015 Powalone drzewo
88 16.08.2015 Pożar
89 16.08.2015 Powalone drzewo
90 16.08.2015 Powalone drzewo
91 16.08.2015 Powalone drzewo
92 16.08.2015 Powalone drzewo
93 16.08.2015 Powalone drzewo
94 16.08.2015 Powalone drzewo
95 16.08.2015 Powalone drzewo
96 16.08.2015 Powalone drzewo
97 17.08.2015 Wypadek
98 17.08.2015 Powalone drzewo
99 17.08.2015 Powalone drzewo
100  18.08.2015 Powalone drzewo
101  19.08.2015 Pożar
102  20.08.2015 Powalone drzewo
103  23.08.2015 Pożar
104  25.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
105  25.08.2015 Powalone drzewo
106  30.08.2015 Powalone drzewo
107  31.08.2015 Fałszywy
108  01.09.2015 Pożar
109  02.09.2015 Pożar
110  04.09.2015  Owady błonkoskrzydłe
111  04.09.2015  Powalone drzewo
112  04.09.2015 Owady błonkoskrzydłe
113 16.09.2015 Usunięcie gniazda os
114 17.09.2015 Powalone drzewo
115 18.09.2015 Owady błonkoskrzydłe
116 10.10.2015 Pożar trawy
117 10.10.2015 Pożar
118 20.10.2015 Pożar
119 27.10.2015 Otwarcie mieszkania
120 08.11.2015 Poszukiwania osoby zaginionej
121 18.11.2015 Zerwana linia energetyczna
122 04.12.2015 Pożar
123 11.12.2015 Ćwiczenia zgrywające
124 15.12.2015  Pożar samochodu
125 16.12.2015 Powalone drzewo
126 28.12.2015 Powalone drzewo
127 30.12.2015 Pomoc ZRM

Podsumowanie wyjazdów w roku 2015

Wszystkie wyjazdy w 2015 roku

 

 

Lp.   
Data Wezwanie
1 03.01.2015    Pomoc ZRM
2 04.01.2015 Wypadek samochodowy
3 08.01.2015 Powalone drzewo
4 09.01.2015 Fałszywy
5 10.01.2015 Powalone drzewo
6 10.01.2015 Powalone drzewo
7 11.01.2015 Powalone drzewo
8 11.01.2015 Powalone drzewo
9 11.01.2015 Fałszywy
10 13.01.2015 Pomoc w zejściu z dachu
11 24.01.2015 Pożar śmieci
12 12.02.2015 Pożar kontenera na odzież
13 17.02.2015 Pożar trawy
14 20.02.2015 Pożar budynku
15 23.02.2015 Wypadek samochodowy 
16 03.03.2015 Kolizja
17 04.03.2015 Wypadek samochodowy
18 04.03.2015 Pożar śmieci
19 12.03.2015 Wypadek
20 21.03.2015 Wypadek
21 30.03.2015 Powalone drzewo
22 01.04.2015 Powalone drzewo
23 01.04.2015 Fałszywy - zadymienie w kotłowni
24 10.04.2015 Pożar
25 14.04.2015 Pompowanie
26 14.04.2015 Powalone drzewo
27 19.04.2015 Pożar
28 21.04.2015 Pożar
29 23.04.2015 Poszukiwania zaginionej osoby
30 23.04.2015 Owady błonkoskrzydłe
31 26.04.2015 Wypadek
32 27.04.2015 Ściągniecie kota z wysokości
33 28.04.2015  Pożar stogu siana 
34 29.04.2015 Poszukiwania osoby zaginionej
35 03.05.2015 Pomoc ZRM
36 06.05.2015 Usuwanie plamy oleju
37 10.05.2015 Powalone drzewo
38 14.05.2015 Pożar drzewa
39 17.05.2015  Pożar 
40 18.05.2015 Pożar
41 23.05.2015 Pożar
42 06.06.2015 Pożar
43 11.06.2015 Niebezpieczna substancja
44 16.06.2015 Pożar
45 22.06.2015 Lądowanie LPR
46 26.06.2015  Pożar samochodu
47 27.06.2015 Usunięcie gniazda os
48 01.07.2015 Pożar altany
49 02.07.2015 Usunięcie gniazda pszczół
50 03.07.2015 Usunięcie gniazda pszczół
51 05.07.2015 Fałszywy
52 08.07.2015 Powalone drzewo
53 08.07.2015 Powalone drzewo
54 08.07.2015 Powalone drzewo
55 08.07.2015 Powalone drzewo
56 08.07.2015 Powalone drzewo
57 08.07.2015 Usunięcie gniazda os
58 09.07.2015 Powalone drzewo
59 16.07.2015 Usunięcie gniazda os
60 17.07.2015 Usunięcie gniazda os
61 19.07.2015 Fałszywy
62 19.07.2015 Pompowanie
63 19.07.2015 Powalone drzewo
64 19.07.2015 Powalone drzewo
65 19.07.2015 Powalone drzewo
66 20.07.2015 Powalone drzewo
67 22.07.2015 Lądowanie LPR
68 23.07.2015 Powalone drzewo
69 23.07.2015 Pompowanie
70 23.07.2015 Powalone drzewo
71 23.07.2015 Powalone drzewo
72 23.07.2015 Powalone drzewo
73 25.07.2015 Pożar
74 26.07.2015 Owady błonkoskrzydłe
75 27.07.2015 Owady błonkoskrzydłe
76 27.07.2015 Owady błonkoskrzydłe
77 28.07.2015 Pożar
78 03.08.2015 Pożar
79 06.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
80 06.08.2015  Pożar
81 06.08.2015 Usunięcie gniazda szerszeni
82 09.08.2015 Pożar trawy
83 10.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
84 10.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
85 12.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
86 15.08.2015 Pożar
87 15.08.2015 Powalone drzewo
88 16.08.2015 Pożar
89 16.08.2015 Powalone drzewo
90 16.08.2015 Powalone drzewo
91 16.08.2015 Powalone drzewo
92 16.08.2015 Powalone drzewo
93 16.08.2015 Powalone drzewo
94 16.08.2015 Powalone drzewo
95 16.08.2015 Powalone drzewo
96 16.08.2015 Powalone drzewo
97 17.08.2015 Wypadek
98 17.08.2015 Powalone drzewo
99 17.08.2015 Powalone drzewo
100  18.08.2015 Powalone drzewo
101  19.08.2015 Pożar
102  20.08.2015 Powalone drzewo
103  23.08.2015 Pożar
104  25.08.2015 Owady błonkoskrzydłe
105  25.08.2015 Powalone drzewo
106  30.08.2015 Powalone drzewo
107  31.08.2015 Fałszywy
108  01.09.2015 Pożar
109  02.09.2015 Pożar
110  04.09.2015  Owady błonkoskrzydłe
111  04.09.2015  Powalone drzewo
112  04.09.2015 Owady błonkoskrzydłe
113 16.09.2015 Usunięcie gniazda os
114 17.09.2015 Powalone drzewo
115 18.09.2015 Owady błonkoskrzydłe
116 10.10.2015 Pożar trawy
117 10.10.2015 Pożar
118 20.10.2015 Pożar
119 27.10.2015 Otwarcie mieszkania
120 08.11.2015 Poszukiwania osoby zaginionej
121 18.11.2015 Zerwana linia energetyczna
122 04.12.2015 Pożar
123 11.12.2015 Ćwiczenia zgrywające
124 15.12.2015  Pożar samochodu
125 16.12.2015 Powalone drzewo
126 28.12.2015 Powalone drzewo
127 30.12.2015 Pomoc ZRM
Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015