Podsumowanie wyjazdów w roku 2014

Wszystkie wyjazdy w 2014 roku

 

Lp. Data Wezwanie
1 05.01.2014
Wypadek Samochodowy
2 23.01.2014 Wypadek Samochodowy
3 05.02.2014 Podtrucie tlenkiem węgla
4 11.02.2014 Wypadek samochodowy
5 14.02.2014 Ognisko bez dozoru
6 16.02.2014 Pożar sadzy w kominie
7 24.02.2014 Wypadek samochodowy
8 06.03.2014 Pożar
9 10.03.2014 Pożar samochodu
10 12.03.2014 Wypadek samochodowy
11 12.03.2014 Pożar
12 12.03.2014 Pożar
13 13.03.2014 Pożar trawy
14 14.03.2014 Pożar trawy
15 15.03.2014 Powalone drzewo
16 18.03.2014 Pożar trzciny
17 21.03.2014 Lądowanie LPR
18 22.03.2014 Fałszywy
19 31.03.2014 Pożar trawy
20 08.04.2014 Wypadek samochodowy
21 10.04.2014 Powalone drzewo
22 10.04.2014 Fałszywy
23 13.04.2014 Pożar altany
24 27.04.2014 Pożar
25 08.05.2014 Lądowanie LPR
26 14.05.2014 Plama ropy na rzece Głuszynka
27 20.05.2014 Wypadek samochodowy
28 22.05.2014 Powalone drzewo
29 25.05.2014 Usunięcie roju os
30 26.05.2014 Usunięcie roju pszczół
31 28.05.2014 Pompowanie
32 04.06.2014 Pożar śmietnika
33 09.06.2014 Wypadek samochodowy
34 11.06.2014 Usunięcie roju pszczół
35 18.06.2014 Usunięcie roju os
36 22.06.2014 Usunięcie roju os
37 29.06.2014 Pożar sadzy w kominie
38 02.07.2014 Usunięcie gniazda os
39 07.07.2014 Kolizja
40 08.07.2014 Usunięcie roju os
41 09.07.2014 Pochylony słup telekomunikacyjny
42 09.07.2014 Pompowanie
43 09.07.2014 Pompowanie
44 12.07.2014 Wypadek samochodowy
45 15.07.2014 Usunięcie roju os
46 18.07.2014 Uwolnienie kota
47 21.07.2014 Pożar
48 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
49 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
50 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
51 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
52 23.07.2014 Usunięcie gniazda szerszeni
53 25.07.2014 Usunięcie gniazda szerszeni
54 27.07.2014 Pożar
55 07.08.2014 Usunięcie gniazda os
56 14.08.2014 Pożar
57 16.08.2014 Wypadek samochodowy
58 19.08.2014 Usunięcie gniazda os
59 24.08.2014 Fałszywy
60 25.082014 Powalone drzewo
61 27.08.2014 Usunięcie gniazda os
62 29.08.2014 Wypadek samochodowy
63 30.08.2014 Wypadek samochodowy
64 06.09.2014 Pożar samochodu
65 07.09.2014 Usunięcie gniazda szerszeni
66 15.09.2014 Usunięcie gniazda os
67 20.09.2014 Usunięcie gniazda os
68 24.09.2014 Usunięcie gniazda os
69 10.10.2014 Pożar
70 14.10.2014 Pomoc ZRM
71 31.10.2014 Pożar
72 10.11.2014 Pożar
73 11.11.2014 Wypadek Samochodowy
74 15.11.2014 Pożar
75 15.11.2014 Pożar
76 16.11.2014 Kot na drzewie
77 16.11.2014 Wypadek Samochodowy
78 19.11.2014 Pożar
79 21.11.2014 Pożar
80 02.12.2014 Wypadek Samochodowy
81 05.12.2014 Wypadek Samochodowy
82 14.12.2014 Wypadek Samochodowy
83 23.12.2014 Pożar
84 24.12.2014 Fałszywy
85 31.12.2014 Kolizja
86   Ćwiczenia zgrywające

Podsumowanie wyjazdów w roku 2014

Wszystkie wyjazdy w 2014 roku

 

Lp. Data Wezwanie
1 05.01.2014
Wypadek Samochodowy
2 23.01.2014 Wypadek Samochodowy
3 05.02.2014 Podtrucie tlenkiem węgla
4 11.02.2014 Wypadek samochodowy
5 14.02.2014 Ognisko bez dozoru
6 16.02.2014 Pożar sadzy w kominie
7 24.02.2014 Wypadek samochodowy
8 06.03.2014 Pożar
9 10.03.2014 Pożar samochodu
10 12.03.2014 Wypadek samochodowy
11 12.03.2014 Pożar
12 12.03.2014 Pożar
13 13.03.2014 Pożar trawy
14 14.03.2014 Pożar trawy
15 15.03.2014 Powalone drzewo
16 18.03.2014 Pożar trzciny
17 21.03.2014 Lądowanie LPR
18 22.03.2014 Fałszywy
19 31.03.2014 Pożar trawy
20 08.04.2014 Wypadek samochodowy
21 10.04.2014 Powalone drzewo
22 10.04.2014 Fałszywy
23 13.04.2014 Pożar altany
24 27.04.2014 Pożar
25 08.05.2014 Lądowanie LPR
26 14.05.2014 Plama ropy na rzece Głuszynka
27 20.05.2014 Wypadek samochodowy
28 22.05.2014 Powalone drzewo
29 25.05.2014 Usunięcie roju os
30 26.05.2014 Usunięcie roju pszczół
31 28.05.2014 Pompowanie
32 04.06.2014 Pożar śmietnika
33 09.06.2014 Wypadek samochodowy
34 11.06.2014 Usunięcie roju pszczół
35 18.06.2014 Usunięcie roju os
36 22.06.2014 Usunięcie roju os
37 29.06.2014 Pożar sadzy w kominie
38 02.07.2014 Usunięcie gniazda os
39 07.07.2014 Kolizja
40 08.07.2014 Usunięcie roju os
41 09.07.2014 Pochylony słup telekomunikacyjny
42 09.07.2014 Pompowanie
43 09.07.2014 Pompowanie
44 12.07.2014 Wypadek samochodowy
45 15.07.2014 Usunięcie roju os
46 18.07.2014 Uwolnienie kota
47 21.07.2014 Pożar
48 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
49 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
50 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
51 22.07.2014 Usunięcie gniazda os
52 23.07.2014 Usunięcie gniazda szerszeni
53 25.07.2014 Usunięcie gniazda szerszeni
54 27.07.2014 Pożar
55 07.08.2014 Usunięcie gniazda os
56 14.08.2014 Pożar
57 16.08.2014 Wypadek samochodowy
58 19.08.2014 Usunięcie gniazda os
59 24.08.2014 Fałszywy
60 25.082014 Powalone drzewo
61 27.08.2014 Usunięcie gniazda os
62 29.08.2014 Wypadek samochodowy
63 30.08.2014 Wypadek samochodowy
64 06.09.2014 Pożar samochodu
65 07.09.2014 Usunięcie gniazda szerszeni
66 15.09.2014 Usunięcie gniazda os
67 20.09.2014 Usunięcie gniazda os
68 24.09.2014 Usunięcie gniazda os
69 10.10.2014 Pożar
70 14.10.2014 Pomoc ZRM
71 31.10.2014 Pożar
72 10.11.2014 Pożar
73 11.11.2014 Wypadek Samochodowy
74 15.11.2014 Pożar
75 15.11.2014 Pożar
76 16.11.2014 Kot na drzewie
77 16.11.2014 Wypadek Samochodowy
78 19.11.2014 Pożar
79 21.11.2014 Pożar
80 02.12.2014 Wypadek Samochodowy
81 05.12.2014 Wypadek Samochodowy
82 14.12.2014 Wypadek Samochodowy
83 23.12.2014 Pożar
84 24.12.2014 Fałszywy
85 31.12.2014 Kolizja
86   Ćwiczenia zgrywające
Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015