Podsumowanie wyjazdów w roku 2022

Wszystkie wyjazdy w 2022 roku

1      09.01.2022      Otwarcie mieszkania
2 10.01.2022 Pożar
3 10.01.2022 Pożar
4 12.01.2022 Zasilenie respiratora
5 16.01.2022 Pomoc ZRM
6 17.01.2022 Powalone drzewo
7 19.01.2022 Zabezpieczenie lądowania LPR
8 24.01.2022 Osoba pod lodem
9 26.01.2022 Otwarcie mieszkania
10 26.01.2022 Pożar drzewa
11 30.01.2022 Powalone drzewo
12 30.01.2022  Powalone drzewo 
13 30.01.2022  Powalone drzewo
13 30.01.2022  Zerwane opierzenie dachu
15 30.01.2022  Zerwane opierzenie dachu
16 30.01.2022  Powalone drzewo
17 31.01.2022 Powalone drzewo
18 02.02.2022 Powalone drzewo
19 03.02.2022 Zwisająca gałąź na wysokości
20 12.02.2022 Zadymienie w sklepie
21 15.02.2022 Pożar samochodu
22 17.02.2022 Powalony namiot
23 17.02.2022 Pochylone drzewo
24 17.02.2022  Pochylone drzewo  
25 17.02.2022  Powalone drzewo
26 18.02.2022   Potrącenie pieszego
27 19.02.2022 Uszkodzony dach
28 19.02.2022 Pochylone drzewo
29 19.02.2022 Zerwane opierzenie dachu
30 19.02.2022 Powalone drzewo
31 19.02.2022 Powalone drzewo
32 19.02.2022 Pochylone drzewo
33 19.02.2022 Pochylone drzewo
34 20.02.2022 Pochylone drzewo
35 21.02.2022 Pochylone drzewo
36 21.02.2022 Pochylone drzewo 
37 22.02.2022  
38 22.02.2022 Pożar kosza na śmieci
39 22.02.2022 Pochylone drzewo 
40 24.02.2022 Pochylone drzewo  
41 25.02.2022 Pomoc policji
42 26.02.2022 Pożar sadzy
43 03.03.2022 Pochylone drzewo
44 04.03.2022 Pochylone drzewo 
45 06.03.2022 Pomoc policji
46 06.03.2022 Zadymienie w sklepie
47 06.03.2022 Pomoc policji
48 07.03.2022 Awaria instalacji gazowej i elektrycznej
49 11.03.2022 Wypadek samochodowy
50 11.03.2022 Kot na słupie
51 13.03.2022 Pożar altany
52 22.03.2022 Pożar trawy
53 27.03.2022 Pożar kontenera
54 03.04.2022  
55 07.04.2022 Kot na drzewie
56 15.04.2022 Pożar skrzynki elektrycznej
57 20.04.2022 Powalone drzewo
58 22.04.2022 Zabezpieczenie lądowania LPR
59 22.04.2022 Pożar
60 24.04.2022 Gniazdo os
61 26.04.2022 Wyczuwalny zapach gazu
62 27.04.2022 Wypadek
63 29.04.2022 Usunięcie gniazda os
64 29.04.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
65 01.05.2022 Wypadek
66 05.05.2022 Alarm fałszywy
67 06.05.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
68 07.05.2022 Ognisko bez nadzoru
69 12.05.2022 Pochylone drzewo
70 13.05.2022 Pożar zarośli
71 13.05.2022 Pożar ściółki leśnej
72 14.05.2022 Pożar
73 19.05.2022 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
74 30.05.2022 Rozszczelniona butla propan-butan
75 06.06.2022 Zalana piwnica
76 12.06.2022 Pożar samochodu
77 16.06.2022 Usunięcie plamy oleju
78 17.06.2022 Pożar
79 18.06.2022 Pożar
80 19.06.2022 Pożar
81 05.07.2022 Wypompowanie wody
82 08.07.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
83 16.07.2022 Zadymienie w mieszkaniu
84 18.07.2022 Wypadek samochodowy
85 23.07.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
86 23.07.2022 Sprawdzenie gotowości operacyjnej
87 25.07.2022 Otwarcie mieszkania
88 25.07.2022 NZK
89 26.07.2022 Otwarcie mieszkania
90 27.07.2022 Pomoc ZRM
91 27.07.2022 Pożar
92 29.07.2022 Usunięcie gniazda szerszeni  
93 31.07.2022 Dachowanie samochodu
94 05.08.2022 IZRM
95 17.08.2022 Usunięcie gniazda os
96 17.08.2022  Próba samobójcza
97 18.08.2022 Owady błonkoskrzydłe
98 20.08.2022 Zalana posesja
99 21.08.2022 Usunięcie plamy oleju
100 25.08.2022 LPR
101 29.08.2022 Kolizja
102 29.08.2022 Usunięcie gniazda szerszeni  
103 01.09.2022 Pożar w hotelu
104 01.09.2022 Pożar budynku gospodarczego
105 03.09.2022 Pożar trawy
106 06.09.2022 Pomoc ZRM
107 16.09.2022 Fałszywy
108 21.09.2022 Usunięcie gniazda os
109 21.09.2022 IZRM
110 22.09.2022 Otwarcie mieszkania
111 06.10.2022 Wyciek substancji chemicznej
112 07.10.2022 LPR
113 09.10.2022  
114 18.10.2022 Kolizja drogowa
115 31.10.2022 Pożar
116 31.10.2022 Usunięcie gniazda OS
117 31.10.2022 Wypadek
118 11.11.2022 Wypadek
119 13.11.2022 Wypadek
120 xx.11.2022  Pożar
121 xx.11.2022 Otwarcie mieszkania
122 01.12.2022 LPR
123 01.12.2022 Pożar samochodu
124 xx.12.2022 MZ
125 xx.12.2022 Potrącenie pieszych
126 xx.12.2022 Pochylone drzewo
127 24.12.2022 Wypadek
128 24.12.2022 Pożar samochodu
130 26.12.2022 Pożar hali
131 26.12.2022 Zerwana linia energetyczna
     
     
     
     
     

 

Podsumowanie wyjazdów w roku 2022

Wszystkie wyjazdy w 2022 roku

1      09.01.2022      Otwarcie mieszkania
2 10.01.2022 Pożar
3 10.01.2022 Pożar
4 12.01.2022 Zasilenie respiratora
5 16.01.2022 Pomoc ZRM
6 17.01.2022 Powalone drzewo
7 19.01.2022 Zabezpieczenie lądowania LPR
8 24.01.2022 Osoba pod lodem
9 26.01.2022 Otwarcie mieszkania
10 26.01.2022 Pożar drzewa
11 30.01.2022 Powalone drzewo
12 30.01.2022  Powalone drzewo 
13 30.01.2022  Powalone drzewo
13 30.01.2022  Zerwane opierzenie dachu
15 30.01.2022  Zerwane opierzenie dachu
16 30.01.2022  Powalone drzewo
17 31.01.2022 Powalone drzewo
18 02.02.2022 Powalone drzewo
19 03.02.2022 Zwisająca gałąź na wysokości
20 12.02.2022 Zadymienie w sklepie
21 15.02.2022 Pożar samochodu
22 17.02.2022 Powalony namiot
23 17.02.2022 Pochylone drzewo
24 17.02.2022  Pochylone drzewo  
25 17.02.2022  Powalone drzewo
26 18.02.2022   Potrącenie pieszego
27 19.02.2022 Uszkodzony dach
28 19.02.2022 Pochylone drzewo
29 19.02.2022 Zerwane opierzenie dachu
30 19.02.2022 Powalone drzewo
31 19.02.2022 Powalone drzewo
32 19.02.2022 Pochylone drzewo
33 19.02.2022 Pochylone drzewo
34 20.02.2022 Pochylone drzewo
35 21.02.2022 Pochylone drzewo
36 21.02.2022 Pochylone drzewo 
37 22.02.2022  
38 22.02.2022 Pożar kosza na śmieci
39 22.02.2022 Pochylone drzewo 
40 24.02.2022 Pochylone drzewo  
41 25.02.2022 Pomoc policji
42 26.02.2022 Pożar sadzy
43 03.03.2022 Pochylone drzewo
44 04.03.2022 Pochylone drzewo 
45 06.03.2022 Pomoc policji
46 06.03.2022 Zadymienie w sklepie
47 06.03.2022 Pomoc policji
48 07.03.2022 Awaria instalacji gazowej i elektrycznej
49 11.03.2022 Wypadek samochodowy
50 11.03.2022 Kot na słupie
51 13.03.2022 Pożar altany
52 22.03.2022 Pożar trawy
53 27.03.2022 Pożar kontenera
54 03.04.2022  
55 07.04.2022 Kot na drzewie
56 15.04.2022 Pożar skrzynki elektrycznej
57 20.04.2022 Powalone drzewo
58 22.04.2022 Zabezpieczenie lądowania LPR
59 22.04.2022 Pożar
60 24.04.2022 Gniazdo os
61 26.04.2022 Wyczuwalny zapach gazu
62 27.04.2022 Wypadek
63 29.04.2022 Usunięcie gniazda os
64 29.04.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
65 01.05.2022 Wypadek
66 05.05.2022 Alarm fałszywy
67 06.05.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
68 07.05.2022 Ognisko bez nadzoru
69 12.05.2022 Pochylone drzewo
70 13.05.2022 Pożar zarośli
71 13.05.2022 Pożar ściółki leśnej
72 14.05.2022 Pożar
73 19.05.2022 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
74 30.05.2022 Rozszczelniona butla propan-butan
75 06.06.2022 Zalana piwnica
76 12.06.2022 Pożar samochodu
77 16.06.2022 Usunięcie plamy oleju
78 17.06.2022 Pożar
79 18.06.2022 Pożar
80 19.06.2022 Pożar
81 05.07.2022 Wypompowanie wody
82 08.07.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
83 16.07.2022 Zadymienie w mieszkaniu
84 18.07.2022 Wypadek samochodowy
85 23.07.2022 Usunięcie gniazda szerszeni
86 23.07.2022 Sprawdzenie gotowości operacyjnej
87 25.07.2022 Otwarcie mieszkania
88 25.07.2022 NZK
89 26.07.2022 Otwarcie mieszkania
90 27.07.2022 Pomoc ZRM
91 27.07.2022 Pożar
92 29.07.2022 Usunięcie gniazda szerszeni  
93 31.07.2022 Dachowanie samochodu
94 05.08.2022 IZRM
95 17.08.2022 Usunięcie gniazda os
96 17.08.2022  Próba samobójcza
97 18.08.2022 Owady błonkoskrzydłe
98 20.08.2022 Zalana posesja
99 21.08.2022 Usunięcie plamy oleju
100 25.08.2022 LPR
101 29.08.2022 Kolizja
102 29.08.2022 Usunięcie gniazda szerszeni  
103 01.09.2022 Pożar w hotelu
104 01.09.2022 Pożar budynku gospodarczego
105 03.09.2022 Pożar trawy
106 06.09.2022 Pomoc ZRM
107 16.09.2022 Fałszywy
108 21.09.2022 Usunięcie gniazda os
109 21.09.2022 IZRM
110 22.09.2022 Otwarcie mieszkania
111 06.10.2022 Wyciek substancji chemicznej
112 07.10.2022 LPR
113 09.10.2022  
114 18.10.2022 Kolizja drogowa
115 31.10.2022 Pożar
116 31.10.2022 Usunięcie gniazda OS
117 31.10.2022 Wypadek
118 11.11.2022 Wypadek
119 13.11.2022 Wypadek
120 xx.11.2022  Pożar
121 xx.11.2022 Otwarcie mieszkania
122 01.12.2022 LPR
123 01.12.2022 Pożar samochodu
124 xx.12.2022 MZ
125 xx.12.2022 Potrącenie pieszych
126 xx.12.2022 Pochylone drzewo
127 24.12.2022 Wypadek
128 24.12.2022 Pożar samochodu
130 26.12.2022 Pożar hali
131 26.12.2022 Zerwana linia energetyczna
     
     
     
     
     

 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015