Podsumowanie wyjazdów w roku 2017

Wszystkie wyjazdy w 2017 roku 

 
 

1 04.01.2017 Zasilenie respiratora
2 05.01.2017 Potrącenie pieszego
3 14.01.2017 Wypadek samochodowy
4 14.01.2017 Kolizja
5 14.01.2017 Zabezpieczenie lądowania LPR
6 25.01.2017 Fałszywy
7 26.01.2017 Wypadek samochodowy
8 03.02.2017  Pożar pustostanu 
9 13.02.2017 Pożar budynku gospodarczego
10 14.02.2017 Kolizja
11 15.02.2017 Usunięcie plamy oleju
12 10.03.2017 Pożar pustostanu
13 15.03.2017 Pomoc pogotowiu
14 15.03.2017 Pożar śmietnika
15 25.03.2017 Pożar trawy
16 28.03.2017 Pożar trawy
17 28.03.2017 Wypadek
18 01.04.2017 Wypadek
19 05.04.2017  Usunięcie plamy oleju
20 07.04.2017 Pożar trawy
21 07.04.2017 Pożar trawy
22 12.04.2017 Pożar drzewa
23 01.05.2017 Pożar śmietnika
24 15.05.2017 Usunięcie roju pszczół
25 21.05.2017  Pożar ściółki leśnej 
26 23.05.2017  Fałszywy - usunięcie gniazda szerszeni
27 25.05.2017 Pożar motocykla
28 27.05.2017 Zadymienie w mieszkaniu
29 27.05.2017 Zadymienie w pustostanie
30 29.05.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
31 29.05.2017  Fałszywy - monitoring - drukarnia
32 30.05.2017 Powalone drzewo
33 30.05.2017 Powalone drzewo
34 31.05.2017 Powalone drzewo
35 31.05.2017  Pompowanie
36 31.05.2017 Powalone drzewo
37 31.05.2017 Powalone drzewo
38 04.06.2017 Wypadek samochodowy
39 04.06.2017 Przewrócony płot na jezdnię
40 05.06.2017 Powalone drzewo
41 05.06.2017 Usunięcie gniazda os
42 06.06.2017 Zalana posesja
43 06.06.2017 Zalana droga
44 06.06.2017 Powalone drzewo nad jezdnią
45 06.06.2017 Zalany sklep zoologiczny
46 06.06.2017 Zalana posesja
47 07.06.2017 Powalone drzewo
48 08.06.2017 Zadymienie w mieszkaniu
49 09.06.2017 Zerwana linia energetyczna
50 12.06.2017 Usunięcie roju pszczół
51  12.06.2017  Pożar budynku mieszkalnego 
52  12.06.2017  Usunięcie roju pszczół
53 15.06.2017 Pożar szopy
54 19.06.2017 Usunięcie roju pszczół
55 20.06.2017 Otwarcie mieszkania - fałszywy
56 21.06.2017  Pożar samochodu
57 22.06.2017 Pożar lasu
58 27.06.2017 Owady błonkoskrzydłe
59 28.06.2017 Owady błonkoskrzydłe
60 01.07.2017 Wypadek
61 03.07.2017 Plama oleju
62 03.07.2017 Usunięcie gniazda os
63 06.07.2017 Usunięcie gniazda os
64 11.07.2017 Owady błonkoskrzydłe
65 12.07.2017 Owady błonkoskrzydłe
66 16.07.2017  Sprzątanie po kolizji
67 27.07.2017 Usunięcie gniazda os
68 27.07.2017 Usunięcie plamy oleju
69 30.07.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
70 30.07.2017 Usunięcie roju pszczół
71 31.07.2017 Pompowanie
72 01.08.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
73  03.08.2017  Zerwana linia energetyczna 
74 07.08.2017  Usunięcie gniazda os
75  07.08.2017  Usunięcie gniazda szerszeni
76 10.08.2017 Fałszywy
77 10.08.2017 Lądowanie LPR
78 11.08.2017 Powalone drzewo
79  11.08.2017  Powalone drzewo 
80  11.08.2017  Powalone drzewo 
81  11.08.2017  Zalana posesja 
82  11.08.2017  Powalone drzewo 
83  11.08.2017  Powalone drzewo 
84  12.08.2017  Powalone drzewo
85  12.08.2017  Zerwane opierzenie dachu 
86 13.08.2017 Powalone drzewo
87 14.08.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
88 14.08.2017  Pożar budynku gospodarczego
89 15.08.2017 Pożar trawy
90 16.08.2017 Powalone drzewo
91 18.08.2017  Wypadek samochodowy
92 19.08.2017  Usunięcie gniazda szerszeni
93 26.08.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
94 29.08.2017 Owady błonkoskrzydłe
95 01.09.2017 Pożar stogu siana
96 07.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
97 07.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
98 07.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
99 20.09.2017  Przewrócona ciężarówka
100 21.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
101 02.10.2017 Pożar w domu jednorodzinnym 
102 02.10.2017 Usunięcie gniazda szerszeni 
103 05.10.2017 Wypadek
104 05.10.2017 Powalone drzewo 
105  05.10.2017  Powalone drzewo
106  05.10.2017  Zerwana linia energetyczna 
107  06.10.2017  Powalone drzewo 
108  06.10.2017  Powalone drzewo 
109  06.10.2017  Powalone drzewo
110  06.10.2017  Powalone drzewo
111  06.10.2017  Powalone drzewo 
112  06.10.2017  Powalone drzewo 
113  06.10.2017  Fałszywy 
114  06.10.2017  Powalone drzewo 
115  06.10.2017  Powalone drzewo 
116  06.10.2017  Powalone drzewo 
117  06.10.2017  Powalone drzewo 
118  06.10.2017 Powalone drzewo 
119 06.10.2017  Przewrócony płot 
120 09.10.2017 Powalone drzewo
121 10.10.2017 Zwisające gałęzie
122 12.10.2017 Powalone drzewo
123 20.10.2017 Zasilanie respiratora
124 26.10.2017 Lądowanie LPR
125 29.10.2017 Powalone drzewo
126 29.10.2017  Powalone drzewo 
127 04.11.2017 Kolizja
128 05.11.2017 Pożar
129 07.11.2017 Wypadek
130 08.11.2017 Monitoring - fałszywy 
131 11.11.2017 Piana na dopływie rzeczki Głuszynka
132 17.11.2017  Powalone drzewo
133 20.11.2017 Pomoc ZRM
134 28.11.2017 Kolizja
135 14.12.2017 Przypalona potrawa
136 21.12.2017 Uszkodzony hydrant
137 27.12.2017 Lądowanie LPR
     
     

Podsumowanie wyjazdów w roku 2017

Wszystkie wyjazdy w 2017 roku 

 
 

1 04.01.2017 Zasilenie respiratora
2 05.01.2017 Potrącenie pieszego
3 14.01.2017 Wypadek samochodowy
4 14.01.2017 Kolizja
5 14.01.2017 Zabezpieczenie lądowania LPR
6 25.01.2017 Fałszywy
7 26.01.2017 Wypadek samochodowy
8 03.02.2017  Pożar pustostanu 
9 13.02.2017 Pożar budynku gospodarczego
10 14.02.2017 Kolizja
11 15.02.2017 Usunięcie plamy oleju
12 10.03.2017 Pożar pustostanu
13 15.03.2017 Pomoc pogotowiu
14 15.03.2017 Pożar śmietnika
15 25.03.2017 Pożar trawy
16 28.03.2017 Pożar trawy
17 28.03.2017 Wypadek
18 01.04.2017 Wypadek
19 05.04.2017  Usunięcie plamy oleju
20 07.04.2017 Pożar trawy
21 07.04.2017 Pożar trawy
22 12.04.2017 Pożar drzewa
23 01.05.2017 Pożar śmietnika
24 15.05.2017 Usunięcie roju pszczół
25 21.05.2017  Pożar ściółki leśnej 
26 23.05.2017  Fałszywy - usunięcie gniazda szerszeni
27 25.05.2017 Pożar motocykla
28 27.05.2017 Zadymienie w mieszkaniu
29 27.05.2017 Zadymienie w pustostanie
30 29.05.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
31 29.05.2017  Fałszywy - monitoring - drukarnia
32 30.05.2017 Powalone drzewo
33 30.05.2017 Powalone drzewo
34 31.05.2017 Powalone drzewo
35 31.05.2017  Pompowanie
36 31.05.2017 Powalone drzewo
37 31.05.2017 Powalone drzewo
38 04.06.2017 Wypadek samochodowy
39 04.06.2017 Przewrócony płot na jezdnię
40 05.06.2017 Powalone drzewo
41 05.06.2017 Usunięcie gniazda os
42 06.06.2017 Zalana posesja
43 06.06.2017 Zalana droga
44 06.06.2017 Powalone drzewo nad jezdnią
45 06.06.2017 Zalany sklep zoologiczny
46 06.06.2017 Zalana posesja
47 07.06.2017 Powalone drzewo
48 08.06.2017 Zadymienie w mieszkaniu
49 09.06.2017 Zerwana linia energetyczna
50 12.06.2017 Usunięcie roju pszczół
51  12.06.2017  Pożar budynku mieszkalnego 
52  12.06.2017  Usunięcie roju pszczół
53 15.06.2017 Pożar szopy
54 19.06.2017 Usunięcie roju pszczół
55 20.06.2017 Otwarcie mieszkania - fałszywy
56 21.06.2017  Pożar samochodu
57 22.06.2017 Pożar lasu
58 27.06.2017 Owady błonkoskrzydłe
59 28.06.2017 Owady błonkoskrzydłe
60 01.07.2017 Wypadek
61 03.07.2017 Plama oleju
62 03.07.2017 Usunięcie gniazda os
63 06.07.2017 Usunięcie gniazda os
64 11.07.2017 Owady błonkoskrzydłe
65 12.07.2017 Owady błonkoskrzydłe
66 16.07.2017  Sprzątanie po kolizji
67 27.07.2017 Usunięcie gniazda os
68 27.07.2017 Usunięcie plamy oleju
69 30.07.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
70 30.07.2017 Usunięcie roju pszczół
71 31.07.2017 Pompowanie
72 01.08.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
73  03.08.2017  Zerwana linia energetyczna 
74 07.08.2017  Usunięcie gniazda os
75  07.08.2017  Usunięcie gniazda szerszeni
76 10.08.2017 Fałszywy
77 10.08.2017 Lądowanie LPR
78 11.08.2017 Powalone drzewo
79  11.08.2017  Powalone drzewo 
80  11.08.2017  Powalone drzewo 
81  11.08.2017  Zalana posesja 
82  11.08.2017  Powalone drzewo 
83  11.08.2017  Powalone drzewo 
84  12.08.2017  Powalone drzewo
85  12.08.2017  Zerwane opierzenie dachu 
86 13.08.2017 Powalone drzewo
87 14.08.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
88 14.08.2017  Pożar budynku gospodarczego
89 15.08.2017 Pożar trawy
90 16.08.2017 Powalone drzewo
91 18.08.2017  Wypadek samochodowy
92 19.08.2017  Usunięcie gniazda szerszeni
93 26.08.2017 Usunięcie gniazda szerszeni
94 29.08.2017 Owady błonkoskrzydłe
95 01.09.2017 Pożar stogu siana
96 07.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
97 07.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
98 07.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
99 20.09.2017  Przewrócona ciężarówka
100 21.09.2017 Owady błonkoskrzydłe
101 02.10.2017 Pożar w domu jednorodzinnym 
102 02.10.2017 Usunięcie gniazda szerszeni 
103 05.10.2017 Wypadek
104 05.10.2017 Powalone drzewo 
105  05.10.2017  Powalone drzewo
106  05.10.2017  Zerwana linia energetyczna 
107  06.10.2017  Powalone drzewo 
108  06.10.2017  Powalone drzewo 
109  06.10.2017  Powalone drzewo
110  06.10.2017  Powalone drzewo
111  06.10.2017  Powalone drzewo 
112  06.10.2017  Powalone drzewo 
113  06.10.2017  Fałszywy 
114  06.10.2017  Powalone drzewo 
115  06.10.2017  Powalone drzewo 
116  06.10.2017  Powalone drzewo 
117  06.10.2017  Powalone drzewo 
118  06.10.2017 Powalone drzewo 
119 06.10.2017  Przewrócony płot 
120 09.10.2017 Powalone drzewo
121 10.10.2017 Zwisające gałęzie
122 12.10.2017 Powalone drzewo
123 20.10.2017 Zasilanie respiratora
124 26.10.2017 Lądowanie LPR
125 29.10.2017 Powalone drzewo
126 29.10.2017  Powalone drzewo 
127 04.11.2017 Kolizja
128 05.11.2017 Pożar
129 07.11.2017 Wypadek
130 08.11.2017 Monitoring - fałszywy 
131 11.11.2017 Piana na dopływie rzeczki Głuszynka
132 17.11.2017  Powalone drzewo
133 20.11.2017 Pomoc ZRM
134 28.11.2017 Kolizja
135 14.12.2017 Przypalona potrawa
136 21.12.2017 Uszkodzony hydrant
137 27.12.2017 Lądowanie LPR
     
     
Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015