17.10.2013 Wyjazd do zadymienia

17.10.2013 godzina 18:22 Wyjazd alarmowy GBA oraz SLOp do zadymienia w Poznaniu na ulicy Głuszyna 135 (opuszczone kurniki). Zadymienie powstało na skutek palenia w piecu na sąsiedniej działce. Działania trwały 31 minut.


Na miejscu:

GBA 2/17 OSP Poznań-Głuszyna

GCBA 5/32 WSP Poznań-Krzesiny

SLOp OSP Poznań-Głuszyna

GBA 2.5/16 JRG7 Poznań

17.10.2013 Wyjazd do zadymienia

17.10.2013 godzina 18:22 Wyjazd alarmowy GBA oraz SLOp do zadymienia w Poznaniu na ulicy Głuszyna 135 (opuszczone kurniki). Zadymienie powstało na skutek palenia w piecu na sąsiedniej działce. Działania trwały 31 minut.


Na miejscu:

GBA 2/17 OSP Poznań-Głuszyna

GCBA 5/32 WSP Poznań-Krzesiny

SLOp OSP Poznań-Głuszyna

GBA 2.5/16 JRG7 Poznań

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015