1.10.2013 Pożar Kotłowni

1.10.2013 godzina 14:47 Wyjazd alarmowy GBA 2/17 do pożaru kotłowni w Poznaniu na ulicy Rzewuskiego. Przyczyną pożaru był najprawdopodobniej wybuch pieca.

Na miejscu:

318-56 OSP Poznań-Głuszyna GBA 2/17

306-21 JRG6 Poznań GBA 2/16

307-21 JRG7 Poznań GBA 2,5/25

307-25 JRG7 Poznań GCBA GCBA 8+4/48

Pogotowie Energetyczne ENEA Poznań.
 

1.10.2013 Pożar Kotłowni

1.10.2013 godzina 14:47 Wyjazd alarmowy GBA 2/17 do pożaru kotłowni w Poznaniu na ulicy Rzewuskiego. Przyczyną pożaru był najprawdopodobniej wybuch pieca.

Na miejscu:

318-56 OSP Poznań-Głuszyna GBA 2/17

306-21 JRG6 Poznań GBA 2/16

307-21 JRG7 Poznań GBA 2,5/25

307-25 JRG7 Poznań GCBA GCBA 8+4/48

Pogotowie Energetyczne ENEA Poznań.
 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015