Ilość wyjazdów w roku 2022 : 131

Ilość wyjazdów w roku 2021 : 98

Ilość wyjazdów w roku 2020 : 144

Ilość wyjazdów w roku 2019 : 119

Ilość wyjazdów w roku 2018 : 176

Ilość wyjazdów w roku 2017 : 137

Ilość wyjazdów w roku 2016 : 106

Ilość wyjazdów w roku 2015 : 127

Ilość wyjazdów w roku 2014 : 86

Ilość wyjazdów w roku 2013 : 78

Ilość wyjazdów w roku 2012 : 68

Ilość wyjazdów w roku 2011 : 59

Ilość wyjazdów w roku 2010 : 46

Ilość wyjazdów w roku 2009 : 50

Ilość wyjazdów w roku 2008 : 84

Mapa oraz spis wszystkich wyjazdów w 2023 roku

Na mapie zostały zaznaczone wszystkie miejsca, w których interweniowaliśmy w roku 2023

Ilość wyjazdów w roku 2022 : 131

Ilość wyjazdów w roku 2021 : 98

Ilość wyjazdów w roku 2020 : 144

Ilość wyjazdów w roku 2019 : 119

Ilość wyjazdów w roku 2018 : 176

Ilość wyjazdów w roku 2017 : 137

Ilość wyjazdów w roku 2016 : 106

Ilość wyjazdów w roku 2015 : 127

Ilość wyjazdów w roku 2014 : 86

Ilość wyjazdów w roku 2013 : 78

Ilość wyjazdów w roku 2012 : 68

Ilość wyjazdów w roku 2011 : 59

Ilość wyjazdów w roku 2010 : 46

Ilość wyjazdów w roku 2009 : 50

Ilość wyjazdów w roku 2008 : 84

Mapa oraz spis wszystkich wyjazdów w 2023 roku

Na mapie zostały zaznaczone wszystkie miejsca, w których interweniowaliśmy w roku 2023

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015