Podział bojowy

 

 

Nasza jednostka OSP jest typu S3 i dysponuje trzema wozami bojowymi:

 

Obecnie:

- Renault Midliner  2/17 GBA - numer operacyjny 339[P]41

- Scania P410  5/32 GCBA - numer operacyjny 339[P]42

- Renault Master SLRt - numer operacyjny 339[P]44

 

 

Archiwalnie:

 -  Jelcz 004 6/32 GCBA - numer operacyjny 339[P]42

- Volkswagen Transporter T4 SLRr - numer operacyjny 339[P]43

Podział bojowy

 

 

Nasza jednostka OSP jest typu S3 i dysponuje trzema wozami bojowymi:

 

Obecnie:

- Renault Midliner  2/17 GBA - numer operacyjny 339[P]41

- Scania P410  5/32 GCBA - numer operacyjny 339[P]42

- Renault Master SLRt - numer operacyjny 339[P]44

 

 

Archiwalnie:

 -  Jelcz 004 6/32 GCBA - numer operacyjny 339[P]42

- Volkswagen Transporter T4 SLRr - numer operacyjny 339[P]43

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015