27.01.2013 Pożar domu jednorodzinnego

27.01.2013 godzina 15:40 Wyjazd alarmowy GBA 2/17 do pożaru domu jednorodzinnego w Poznaniu na ulicy Rzewuskiego. Działania zakończyliśmy kilka minut po godzinie 17.


Na miejscu:
307-04 OSP Poznań - Głuszyna
311-21,25,53 JRG7 Poznań
306-21 JRG6 Poznań
S11 oraz P10 Pogotowie Ratunkowe Poznań oraz Kórnik
Pogtowie Energetyczne Poznań ENEA
Pogotowie Gazowe Poznań

27.01.2013 Pożar domu jednorodzinnego

27.01.2013 godzina 15:40 Wyjazd alarmowy GBA 2/17 do pożaru domu jednorodzinnego w Poznaniu na ulicy Rzewuskiego. Działania zakończyliśmy kilka minut po godzinie 17.


Na miejscu:
307-04 OSP Poznań - Głuszyna
311-21,25,53 JRG7 Poznań
306-21 JRG6 Poznań
S11 oraz P10 Pogotowie Ratunkowe Poznań oraz Kórnik
Pogtowie Energetyczne Poznań ENEA
Pogotowie Gazowe Poznań

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015