Bezpieczne lodowisko!

W związki ze zwiększoną liczbą interwencji związanych ze zdarzeniami na zamarzniętych akwenach oraz zbliżającym się okresem ferii zimowych strażacy przystąpili do akcji „Bezpieczne lodowiska".

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska:
- usunąć kamienie, szkła itp. zanieczyszczenia,
- zabezpieczyć, tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie.
Następnie należy przesłać faxem (nr tel. 61 22 20 315) lub mailem na adres internetowy strazpozarna@kmpsp.poznan.pl pisemną prośbą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

(wg załączonego wzoru).
Szczegóły dotyczące wylania lodowiska będziemy ustalać z osobą podaną w piśmie.

Źródło oraz załącznik: http://www.kmpsp.poznan.pl/2014-01-24/bezpieczne-lodowiska

Bezpieczne lodowisko!

W związki ze zwiększoną liczbą interwencji związanych ze zdarzeniami na zamarzniętych akwenach oraz zbliżającym się okresem ferii zimowych strażacy przystąpili do akcji „Bezpieczne lodowiska".

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska:
- usunąć kamienie, szkła itp. zanieczyszczenia,
- zabezpieczyć, tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie.
Następnie należy przesłać faxem (nr tel. 61 22 20 315) lub mailem na adres internetowy strazpozarna@kmpsp.poznan.pl pisemną prośbą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

(wg załączonego wzoru).
Szczegóły dotyczące wylania lodowiska będziemy ustalać z osobą podaną w piśmie.

Źródło oraz załącznik: http://www.kmpsp.poznan.pl/2014-01-24/bezpieczne-lodowiska

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015