Historia OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna

 

 

OSP Poznań - Głuszyna oficjalnie została powołana dnia 20 września 1948 roku.

 

Początkowym wyposażeniem była sikawka konna z niemiecką motopompą w 1968 roku.

Miasto Poznań zakupiło naszej OSP nowoczesne GBM marki STAR 25 zabudowy JZS. GBM służyło naszej jednostce do 2001 roku, w zastępstwie dostaliśmy GCBA Jelcz 6/32 od Komendy Miejskiej w Poznaniu.

W 1974 roku do naszej OSP zawitał GLM Żuk.

Następny Jelcz przyszedł do naszej OSP około 2004 roku od ZSP Stomil Poznań.

Kolejnym nowym nabytkiem w 2006 roku był Volkswagen T4 z 1993 roku od KM PSP Poznań.

2008 roku jedno z naszych GCBA zostało przekazane nieodpłatnie do OSP Poznań-Kwiatowe.

Kolejny nabytek naszej OSP to GBARt Renault Midliner 2/17 pozyskany od KM PSP Poznań w lutym 2012 roku.

W Grudniu 2017 roku przekazaliśmy GCBA Jelcz 6/32 do Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszyn.

W Styczniu 2018 do naszej jednostki przyszedł fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 Scania P410 WISS

02.02.2018 uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 Scania P410 WISS

07.01.2021 do naszej jednostki dociera fabrycznie nowy samochód - lekki ratownictwa technicznego Renault Master

 

 

W 1.01.2015 nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG).

W 2015 roku dostaliśmy pozwolenie na budowę nowej remizy.

W grudniu 2015 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej remizy.

Sierpień 2016, rozpoczyna się rozbiórka pozostałości budynku dotychczasowej remizy.

30 Września 2017 nastąpiło oficjalne otwarcie i przekazanie do użytku nowej strażnicy OSP.

2019 - w edycji Poznański Budżet Obywatelski 2019 przeszły dwa nasze projekty, dzięki temu pozyskamy m.in. 30 kompletów ubrań specjalnych, specjalistyczną pralkę oraz lekki samochód ratowniczo gaśniczy.

 Na dzień dzisiejszy nasze OSP jest jednostką typu S-3 i zrzesza 34 członków.

 

 

 

Historia OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna

 

 

OSP Poznań - Głuszyna oficjalnie została powołana dnia 20 września 1948 roku.

 

Początkowym wyposażeniem była sikawka konna z niemiecką motopompą w 1968 roku.

Miasto Poznań zakupiło naszej OSP nowoczesne GBM marki STAR 25 zabudowy JZS. GBM służyło naszej jednostce do 2001 roku, w zastępstwie dostaliśmy GCBA Jelcz 6/32 od Komendy Miejskiej w Poznaniu.

W 1974 roku do naszej OSP zawitał GLM Żuk.

Następny Jelcz przyszedł do naszej OSP około 2004 roku od ZSP Stomil Poznań.

Kolejnym nowym nabytkiem w 2006 roku był Volkswagen T4 z 1993 roku od KM PSP Poznań.

2008 roku jedno z naszych GCBA zostało przekazane nieodpłatnie do OSP Poznań-Kwiatowe.

Kolejny nabytek naszej OSP to GBARt Renault Midliner 2/17 pozyskany od KM PSP Poznań w lutym 2012 roku.

W Grudniu 2017 roku przekazaliśmy GCBA Jelcz 6/32 do Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszyn.

W Styczniu 2018 do naszej jednostki przyszedł fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 Scania P410 WISS

02.02.2018 uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 Scania P410 WISS

07.01.2021 do naszej jednostki dociera fabrycznie nowy samochód - lekki ratownictwa technicznego Renault Master

 

 

W 1.01.2015 nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG).

W 2015 roku dostaliśmy pozwolenie na budowę nowej remizy.

W grudniu 2015 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej remizy.

Sierpień 2016, rozpoczyna się rozbiórka pozostałości budynku dotychczasowej remizy.

30 Września 2017 nastąpiło oficjalne otwarcie i przekazanie do użytku nowej strażnicy OSP.

2019 - w edycji Poznański Budżet Obywatelski 2019 przeszły dwa nasze projekty, dzięki temu pozyskamy m.in. 30 kompletów ubrań specjalnych, specjalistyczną pralkę oraz lekki samochód ratowniczo gaśniczy.

 Na dzień dzisiejszy nasze OSP jest jednostką typu S-3 i zrzesza 34 członków.

 

 

 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015