Druhowie OSP Poznań - Głuszyna:

 

 

Członkowie: 

 

1. Adamczewski Jakub

2. Adamkiewicz Jakub

3. Adamkiewicz Wojciech

4. Andrzejewski Piotr

5. Bartunek Sebastian

 6. Bresiński Piotr

7.Cukrzyński Tomasz

 8. Glabus Jacek

9. Ingersleben Adam

10. Jurewicz Jakub

11. Kliber Marlena

 12. Kliber Michał

 13. Kocurek Emil

14. Krzyżaniak Wojciech

15. Łakomy Marian

 16. Marczak Krzysztof

17. Nowacki Robert

18. Olszewski Dawid

19. Olszewska Renata

 20. Ostrowski Marcin

 21. Patalas Adam

 22. Patalas Andrzej

 23. Politowicz Marek

24. Popowicz Elżbieta

 25. Pszeniczka Piotr

26. Putzka Bartłomiej

27. Sienkiel Piotr

28. Skarżyńska Beata

 29 .Skarżyński Kamil

 30. Skarżyński Piotr

31. Smugała Krzysztof

 32. Wiśniewska Paulina

33. Wiśniewski Tomasz

34. Zajączkowski Wacław

 35. Zięta Marcin

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP):

 

1. Koziej Patryk

 

 

Druhowie OSP Poznań - Głuszyna:

 

 

Członkowie: 

 

1. Adamczewski Jakub

2. Adamkiewicz Jakub

3. Adamkiewicz Wojciech

4. Andrzejewski Piotr

5. Bartunek Sebastian

 6. Bresiński Piotr

7.Cukrzyński Tomasz

 8. Glabus Jacek

9. Ingersleben Adam

10. Jurewicz Jakub

11. Kliber Marlena

 12. Kliber Michał

 13. Kocurek Emil

14. Krzyżaniak Wojciech

15. Łakomy Marian

 16. Marczak Krzysztof

17. Nowacki Robert

18. Olszewski Dawid

19. Olszewska Renata

 20. Ostrowski Marcin

 21. Patalas Adam

 22. Patalas Andrzej

 23. Politowicz Marek

24. Popowicz Elżbieta

 25. Pszeniczka Piotr

26. Putzka Bartłomiej

27. Sienkiel Piotr

28. Skarżyńska Beata

 29 .Skarżyński Kamil

 30. Skarżyński Piotr

31. Smugała Krzysztof

 32. Wiśniewska Paulina

33. Wiśniewski Tomasz

34. Zajączkowski Wacław

 35. Zięta Marcin

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP):

 

1. Koziej Patryk

 

 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015