Druhowie OSP Poznań - Głuszyna:

 

 

Członkowie: 

 

1. Adamczewski Jakub

2. Adamkiewicz Jakub

3. Adamkiewicz Wojciech

4. Andrzejewski Piotr

5. Bartunek Sebastian

 6. Bresiński Piotr

7. Glabus Jacek

8. Ingersleben Adam

9. Jurewicz Jakub

10. Kliber Marlena

 11. Kliber Michał

 12. Kocurek Emil

13. Krzyżaniak Wojciech

 14. Marczak Krzysztof

15. Nowacki Robert

16. Olszewski Dawid

17. Olszewska Renata

 18. Ostrowski Marcin

 19. Patalas Adam

 20. Patalas Andrzej

 21. Politowicz Marek

22. Popowicz Elżbieta

23. Putzka Bartłomiej

24. Sienkiel Piotr

25. Skarżyńska Beata

 26 .Skarżyński Kamil

 27. Skarżyński Piotr

28. Smugała Krzysztof

29. Wiśniewski Tomasz

30. Zajączkowski Wacław

 31. Zięta Marcin

 

 

 

Druhowie OSP Poznań - Głuszyna:

 

 

Członkowie: 

 

1. Adamczewski Jakub

2. Adamkiewicz Jakub

3. Adamkiewicz Wojciech

4. Andrzejewski Piotr

5. Bartunek Sebastian

 6. Bresiński Piotr

7. Glabus Jacek

8. Ingersleben Adam

9. Jurewicz Jakub

10. Kliber Marlena

 11. Kliber Michał

 12. Kocurek Emil

13. Krzyżaniak Wojciech

 14. Marczak Krzysztof

15. Nowacki Robert

16. Olszewski Dawid

17. Olszewska Renata

 18. Ostrowski Marcin

 19. Patalas Adam

 20. Patalas Andrzej

 21. Politowicz Marek

22. Popowicz Elżbieta

23. Putzka Bartłomiej

24. Sienkiel Piotr

25. Skarżyńska Beata

 26 .Skarżyński Kamil

 27. Skarżyński Piotr

28. Smugała Krzysztof

29. Wiśniewski Tomasz

30. Zajączkowski Wacław

 31. Zięta Marcin

 

 

 

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015