Podsumowanie akcji "1% dla OSP" za rok 2016

Chcieliśmy poinformować, że dzięki Państwa udziale w akcji "1% dla OSP" za rok 2016, nasza jednostka wzbogaciła się o kwotę 2 888,73 zł. Dzięki tej kwocie, będziemy mogli zakupić niezbędny dla nas sprzęt.

Bardzo dziękujemy oraz zachęcamy do oddawania 1% w kolejnych latach.

Podsumowanie akcji "1% dla OSP" za rok 2016

Chcieliśmy poinformować, że dzięki Państwa udziale w akcji "1% dla OSP" za rok 2016, nasza jednostka wzbogaciła się o kwotę 2 888,73 zł. Dzięki tej kwocie, będziemy mogli zakupić niezbędny dla nas sprzęt.

Bardzo dziękujemy oraz zachęcamy do oddawania 1% w kolejnych latach.

Copyright OSP Poznan - Gluszyna 2015