02.12.2023 Ćwiczenia z ratownictwa wodno-lodowego

Ćwiczenia 2023

W minioną sobotę nasi strażacy-ratownicy doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego w warunkach zimowych .

W ramach samodoskonalenia realizowanego w naszej OSP, omówiono zasady działań na akwenach wodnych pokrytych lodem, użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczego w postaci m. in. sań lodowych. W części praktycznej nasze druhny oraz druhowie, przećwiczyli techniki samoratowania po załamaniu się lodu pod ratownikiem oraz podejmowania osób poszkodowanych z przerębla, z wykorzystaniem sań lodowych,

Prowadzenie tego typu ćwiczeń wewnętrznych, pozwala na zapoznanie się z posiadanym sprzętem, zdobycie doświadczenia oraz zgrywanie się ratowników. Wszystko po to, aby na co dzień podejmować jeszcze sprawniejsze działania ratownicze.

Fot/Ł. Jachimowicz OSP Poznań-Głuszyna