Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

Aktualności 2015

W terminie od 20.03 – 22.03.2015 druhowie z naszej jednostki, w składzie: Kamil Skarżyński, Marcin Zięta, Nicole Adamkiewicz, Dawid Olszewski, brali udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Kurs został zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 7 w Poznaniu. Szkolenie podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Podczas zajęć praktycznych każdy z nas mógł nauczyć się posługiwania zestawem hydraulicznym. Zajęcia praktyczne były prowadzone przez strażaków z JRG 6 i JRG 7. Dzięki szkoleniu każdy z nas zdobył cenną wiedzą, która może nam się przydać podczas prowadzenia akcji ratowniczej w zdarzeniach drogowych.

W niedzielę, po krótkim podsumowaniu całego szkolenia przystąpiliśmy do egzaminu. Egzamin składał się z części pisemnej i praktycznej. Po zaliczeniu części pisemnej, wszyscy udaliśmy się na plac w celu odbycia egzaminu praktycznego, który prowadzili mł. asp. Mateusz Czajka i mł. kpt. Michał Kucierski. Podczas egzaminu praktycznego, w naszym zespole działał Michał Kierzkowski z OSP GRS Poznań. Możemy dumnie zakomunikować, że szkolenie zaliczyli wszyscy nasi druhowie. Wszystkim gratulujemy !