Wręczenie decyzji o włączeniu do KRSG OSP Poznań – Głuszyna i OSP GRS Poznań

Aktualności 2015

04.03.2015 na terenie naszej jednostki OSP odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jednostek OSP Poznań – Głuszyna oraz OSP GRS Poznań.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, między innymi:

– st. bryg. Witold Rerwers – komendant Miejski PSP w Poznaniu,

– st. bryg. Jerzy Ranecki – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

– Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,

– Hieronim Węclewski – Dyrektor Wydziału Zarządzana Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania,

– Radni Miasta Poznania z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wraz z Przewodniczącą Komisji Panią Lidią Dudziak,

– dh Wacław Zajączkowski – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Poznaniu,

– przedstawiciele służb Policji oraz Straży Miejskiej,

– przedstawiciele Rady Osiedla Głuszyna,

– ks. Jan Ciesiółka proboszcz parafii św. Jakuba,

 

Decyzja o włączeniu do KSRG została złożona na ręce Prezesa OSP Poznań – Głuszyna druhowi Markowi Politowiczowi oraz Prezesowi OSP GRS Poznań druhowi Michałowi Kierzkowskiemu. Decyzję wręczał st. bryg. Jerzy Ranecki wraz z Mariuszem Wiśniewskim, st. bryg. Witoldem Rewersem oraz Panią Lidią Dudziak.

Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie listów gratulacyjnych. Listy gratulacyjne otrzymali:

– dh Piotr Skarżyński z OSP Poznań – Głuszyna,

– dh Kamil Skarżyński z OSP Poznań – Głuszyna,

– dh Renata Jęchorek z OSP GRS,

– dh Magdalena Nowickiej-Błażejczyk z OSP GRS.

Wyżej wymienionym druhom składamy serdeczne gratulacje!

 

Pod koniec uroczystości nastąpiło poświęcenie nowego samochodu, który otrzymali strażacy z OSP GRS Poznań.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zaproszeni goście udali się na przepyszną grochówkę oraz słodki poczęstunek.

Wszystkim druhom OSP GRS Poznań jak i OSP Poznań – Głuszyna składamy gratulacje oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Zdjęcia: Łukasz Jachimowicz