Sprawozdanie z walnego zebrania.

Aktualności 2015

Dnia 31.01.2015 roku w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP – dh Marek Politowicz.
Całe zebranie było prowadzone przez dh Piotra Skarżyńskiego – skarbnika, a zarazem wiceprezesa naszej OSP.
Na zebraniu przedstawiono wszystkim sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Kolejnym krokiem było omówienie planu działalności oraz wydatków na na rok bieżący.
Podczas zebrania były poruszane takie zagadnienia jak:
– budowa nowej remizy;
– składki członkowskie oraz wynagrodzenia;
– plan zakupów sprzętu ratowniczego;
– plan ćwiczeń, szkoleń, kursów i badań;
– podział zadań konserwująco-naprawczych;

Dokonano również zmian w zarządzie OSP:
– stanowisko sekretarza OSP objął dh Dawid Olszewski;
– stanowisko kronikarza objęła druhna Nicole Adamkiewicz.

Podczas zebrania wybrano członków komisji rewizyjnej, w której w skład wchodzą:
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Jakub Adamkiewicz;
– sekretarz Komisji Rewizyjnej – dh Tomasz Wiśniewski;
– członek Komisji Rewizyjnej – dh Adam Patalas;

Po omówieniu głównych tematów zebrania, każdy z członków OSP przedstawił swoje tematy oraz wnioski.

Zebranie przebiegło w miłej atmosferze, które zakończył Prezes OSP.