06.02.2016 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Aktualności 2016

Dnia 06.02.2016r. w Sali Rady Osiedla Głuszyna w Poznaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej jednostki.

Pierwszym punktem zebrania było podsumowanie wydarzeń minionego roku – włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zakup nowego sprzętu, liczba wyjazdów w zeszłym roku wyniosła 127, w tym:

pożarów: 33

miejscowych zagrożeń: 87

fałszywych: 6

ćwiczenia zgrywające: 1


Następnie omawiane były zagadnienia dotyczące obecnego roku:

– plan ćwiczeń

– plan szkoleń

– plan rozbiórki i budowy nowej remizy

– konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu naszej jednostki

– zakup nowego sprzętu

– składki członkowskie

Dodatkowo podczas zebrania wybrani zostali delegacji i przedstawiciele naszej jednostki na zebrania oddziału miejskiego ZOSP RP.

Kolejnym tematem było omówienie historii naszej OSP, która ma zostać oficjalnie przedstawiona podczas otwarcia nowej strażnicy Straży Pożarnej na poznańskiej Głuszynie.

Druhny i Druhowie jednogłośnie zagłosowali przy wyborze nowego zarządu, który przedstawia się w następujący sposób:

Marek Politowicz- Prezes

Piotr Skarżyński- Wiceprezes/skarbnik

Piotr Bresiński- Naczelnik

Marcin Ostrowski- Zastępca Naczelnika

Dawid Olszewski- Sekretarz

Wacław Zajączkowski – Członek Zarządu