20.05.2017 Szkolenie ENEA Poznań

Ćwiczenia 2017

W sobotę, 20.05.2017, na terenie nowo budowanej remizy, gościliśmy pracowników firmy ENEA Poznań. Pracownicy ENEA zapoznali nas z zasadami BHP jakich należy przestrzegać działając w pobliżu linii energetycznych, obiektów w których prąd nie został odłączony. Następnie przedstawili nam różnice pomiędzy liniami wysokiego, średniego, niskiego napięcia oraz na co powinniśmy zwracać uwagę podejmując działania. Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a nasi druhowie czynnie brali udział w poruszanych dyskusjach. Dziękujemy za przekazaną nam wiedzę.