9.11 – 11.11.2018 – Szkolenie uczniów ZSM

Aktualności 2018

W weekend 9.11 – 11.11, od piątkowych godzin wieczornych, aż do niedzieli w naszej remizie szkolili się uczniowie klasy o profilu pożarniczym z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

„Kadeci” przez ten czas doskonalili się z zakresu ratownictwa drogowego, podręcznego sprzętu gaśniczego, pożarów wewnętrznych, ratownictwa chemicznego, wysokościowego, czy też wodnego.

Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem wyszkolonych strażaków, którzy chętnie dzielili się swoją ogromną wiedzą, w danej tematyce.

Dodatkowo na słuchaczy czekały przygotowane symulacje zdarzeń.

Pierwsza akcja dotyczyła wypadku drogowego, gdzie jedna osoba została poszkodowana i była zakleszczona.

Druga akcja miała miejsce na zbiorniku wodnym, gdzie z rozmowy ze zgłaszającym wynikało, że nieopodal naszej jednostki widzi utrzymujące się ciało na powierzchni wody. Natychmiast zostały zaalarmowane dwa zastępy (GBA-Rt 2/17 oraz SLRw). Po rozpoznaniu i podjęciu osoby poszkodowanej z wody, młodzi strażacy dowiedzieli się, że wraz z symulantem było dziecko. Natychmiast rozpoczęli poszukiwania dziecka. Akcja zakończyła się sukcesem.

Podczas powrotu do koszar zostali zadysponowani do pożaru budynku, w którym znajdowała się jedna osoba. Do ich zadań należało między innymi ewakuowanie osoby poszkodowanej, udzielenie jej pomocy medycznej oraz przeszukanie pomieszczeń i ich ugaszenie.

Po zakończeniu symulowanych zdarzeń, wszyscy mogli spokojnie pójść spać i przygotować się do kolejnych, ciekawych zajęć.