10.02.2019 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Aktualności 2019

W dniu 10.02.2019 o godzinie 15 rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, którego otwarcia dokonał Prezes OSP – dh Marek Politowicz.

W zebraniu udział wzięli członkowie OSP oraz zaproszeni goście Jarosław Radecki – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Henryk Kania – Radny Miasta Poznań

Podczas zebrania przedstawiono:

– sprawozdanie z bieżącej działalności jednoski

– zestawienie wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, prewencyjnych oraz ćwiczeń

– skarbik przedstawił rozliczenie finansowe za rok 2018 oraz planowane wydatki na rok 2019

Został powołany nowy Zarząd OSP w składzie:

Prezes – dh Marek Politowicz

Wiceprezes/Skarbnik – dh Piotr Skarżyński

Naczelnik – dh Dawid Olszewski

Zastępca naczelnika – dh Marcin Ostrowski

Zastępca naczelnika – Wojciech Adamkiewicz

Członek zarządu – dh Wacław Zajączkowski

Sekretarz – dh Renata Olszewska

Kronikarz – dh Marcin Zięta

Powołana została także komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – dh Piotr Bresiński

dh Jakub Adamczewski

dh Robert Nowacki

dh Krzysztof Marczak

dh Łukasz Jachimowicz