14.11.2021 – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Aktualności 2021

W niedzielę, dnia 14.11.2021 o godzinie 14 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Podczas zebrania omówiono m.in.:

– sprawozdanie z działalności

– sprawozdanie finansowe

– sprawozdanie komisji rewizyjnej

– przedstawienie projektu planu działania i planu finansowego na rok 2022

– wybrano nowy Zarząd OSP

– wybrano Członków Komisji Rewizyjnej OSP

– Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

– Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd OSP:

Prezes – dh Piotr Skarżyński

Wiceprezes – dh Marek Politowicz

Naczelnik – dh Eliza Bałazy

Zastępca Naczelnika – dh Kamil Skarżyński

Zastępca Naczelnika – dh Marcin Ostrowski

Członek Zarządu – dh Wacław Zajączkowski

Sekretarz – dh Łukasz Jachimowicz

Skarbnik – dh Tadeusz Kudła

Kronikarz – dh Marcin Zięta

Gospodarz – dh Tadeusz Kudła

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh Piotr Bresiński

Wiceprzewodniczący – dh Wojciech Adamkiewicz

Członek – dh Adam Patalas